15 arrow 1 bullet 1 4000 1 1 fade https://www.popvizyon.com 300 4000

Çarşamba Egzersizleri

Ayten Altun
29 Haziran 2016

Ayten Altun’la egzersizlere devam ediyoruz!

Karın Hareketi: 10 Tekrar X 2 Set

1

Üst Karın – Bacak içi Hareketi: 20 Tekrar 

2

Alt Karın Hareketi: 10 Tekrar X 2 veya 3 Set

3

Alt – Üst – Çapraz Karın Hareketi: Sağ el – Sol bacak çapraz / Sol el – sağ bacak çapraz kalkarak birleştirme 20 tekrar

4

Kalça Hareketi: 20 Tekrar 

5

Bel ve Karın Hareketi: Dizler bükülü 10 tekrar sağa, 10 tekrar sola devirerek geri getirme

6

Çarşamba Egzersizleri

Koç Üniversitesi Spor Eğitmeni. Veteran Milli Sporcu & Ünlülerin fitness koçu
Yorumlar 0