15 arrow 1 bullet 1 4000 1 1 fade https://www.popvizyon.com 300 4000

Mobbing, İşyerinde Psikolojik Taciz

Dr. Emre Üstündağ
13 Mayıs 2018

Mobbing rahatsız edici davranışların kurbanın ruhunda dayanılmaz, acı verici hissiyatlara neden olabildiği, çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Bu süreç içinde mobbinge işaret eden belirtilerin görülüp değerlendirilmesi büyük önem taşır. Ayrıca süreç içinde rol alan aktörler de belirli gruplar içinde tanımlanmalıdır.

Mobbing sürecinin anlaşılabilmesi için öncelikle iş yerinde görülen ve mobbinge neden olan davranışların belirlenmesi gerekmektedir. Mobbing davranışları bazılarının, tamamen negatif olarak görülebilmesine rağmen bazıları, sadece normal etkileşim davranışları olarak da ortaya çıkabilir. Bu tip davranışlar, bir kez için hoş görülebilir ya da davranışı yapanın o gün kötü gününde olduğu varsayılarak anlayışla karşılanabilirler.

Ancak bu davranışlar, sistematik olarak uzun bir süre içinde tekrarlanırsa anlamları değişir ve kasıtlı tacize dönüşür. Bir iş yerinde mobbingin varlığına işaret eden belirtiler, davranışsal düzeyde ve fizyolojik düzeyde olmak üzere, aşağıda iki farklı grupta ele alınmaktadır.

Mobbing Davranışları Belirtileri:

• Telefon, bilgisayar ve lamba gibi iş yerinde bulunan kişiye ait eşyalar, birdenbire kaybolur veya bozulur. Yerine yenileri konulmaz.

Mobbing rahatsız edici davranışların kurbanın ruhunda dayanılmaz, acı verici hissiyatlara neden olabildiği, çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Bu süreç içinde mobbinge işaret eden belirtilerin görülüp değerlendirilmesi büyük önem taşır. Ayrıca süreç içinde rol alan aktörler de belirli gruplar içinde tanımlanmalıdır.

• Çalışma arkadaşlarıyla aralarında çıkan tartışmalar, her zamankinden çok daha fazla olmaya başlar.
• Kişi, başkalarının ofisine girdiğinde konuşma hemen kesilir, konu değiştirilir.
• Kişi, işle ilgili önemli gelişmeler ve haberlerin dışında bırakılır.
• Kişinin arkasından çeşitli söylentiler çıkarılır; kulaktan kulağa fısıltılar yayılır.
• Kendisine yetenek ve becerilerinin çok altında veya uzmanlık alanına girmeyen işler verilir.
• Birey, üstleri veya iş arkadaşları tarafından kontrol dışı tepki göstermeye kışkırtılır
• Birey, diğerleri tarafından sürekli eleştirilir veya küçümsenir.

2. Mobbingin Fizyolojik Belirtileri:
Beyinle ilgili: Depresyon, panik atak, Anksiyete, baş ağrısı, baş dönmesi.
Hafıza kaybı, dikkati toplayamama ve uykusuzluk
Sindirim sistemiyle ilgili: Ekşime, yanma , hazımsızlık
Kalple ilgili: Çarpıntı , kalp krizi